Muhasebe
01 Kasım 2010 Unutulmayacak!
2 Kasım 2010
0

Bazı tarihler var mesleki kariyerimizde unutulmaz 3568 sayılı kanunumuzun çıktığı gün, 22 Sayılı SPK Tebliğinin çıktığı gün vb staj ve sınav sürelerinin yeniden düzenlendiği günler. Bu günler asla unutulmaz çünkü o günlerde mesleki kariyerimiz yeniden yazıldı. Yeni sınavlar, yeni zorunluluklar, yeni stajlar, yeni ruhsatlar, yeni düzenlemeler.

Bazı tarihler var mesleğimizde unutulmaz Tek düzen Muhasebe Sisteminin uygulamaya alındığı, KDV kanunun yürürlülüğe girdiği, finansal kiralamalara ilişkin muhasebe uygulama tebliğinin yürürlülüğe girdiği, geçici vergi düzenlemelerin yapıldığı, enflasyon muhasebesi tebliğlerinin yayınlandığı ve buna benzer yaptığımız işi yeniden en baştan düzenlendiği günler. Bu günler de asla unutulmaz çünkü o günlerde yıllarca tuğla tuğla ördüğümüz mesleki birikimimiz, alışkanlıklarımız, deneyimlerimiz bir kenara kondu. Yeni uygulamalar, yeni işler, yeni bilgiler, yeni deneyimler.

İşte ilk defa mesleki hayatımızın iki alanındaki değişimler aynı güne denk geldi. 01 Kasım 2010. O yüzden bu gün iki katı unutulmayacak iki katı hatırlanacak iki katı değişikliğe yeniliğe yol açacak.

Pekiyi ne Oldu 01 Kasım 2010’da iki adet tebliğ yayınlandı.

KOBİ’ler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 208)

TÜRMOB Bağımsız Denetim Merkezi Kurulmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri I, No: 1)

Birinci tebliğ Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin % 90’ından fazlasının kullanacağı finansal raporlama standartlarından oluşuyor. Bu güne kadar çok ve karmaşık olduğu için anlamakta ve uygulanmakta zorluk çekilen Tam Set UFRS/TFRS’ler sadeleştirildi. Tercihli hükümler kaldırıldı, 3000’e yakın açıklama 300 civarına düşürüldü, binlerce sayfadan oluşan standartlar 270 sayfaya düşürüldü. Uzun lafın kısası her düzeyde meslek mensubu tarafından anlaşılabilir, öğrenilebilir, uygulanabilir hale geldi.

Şu yorumları duyuyorum bundan önce onlarca muhasebe standardı tebliği çıktı hiçbiri bizi etkilemedi bu niye etkilesin ki diyorsunuz. Buradaki önemli fark Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’in 28 Ekim 2010 da yaptığı basın toplantısında gizli. Sn. Maliye Bakanımız burada yaptığı açıklama ile 2011 yılı içinde tüm işlemlerin tamamlanacağını ve 01.01.2012’de Kobi Standartlarının uygulamaya alınacağını bu güne kadar olmayan bir ciddilikte ortaya koydu. Bu açıklamadan anladığımız 2011 yılının her günü dolu dolu geçecek buna şimdiden hazırlanmalıyız.

İkinci tebliğe geldiğimizde esasında Maliye Bakanımızın yaptığı basın toplantısında ne kadar ciddi olduğunu hemen anlıyoruz. Çünkü Kobi standardının uygulamaya alınmasındaki en temel gereklilik olan bağımsız denetim şirketleri ile ilgili düzenleme kobi standardı ile aynı anda çıkarılarak gerekli mesaj veriliyor.

İkinci tebliğin birinci paragrafı tüm tebliği özetliyor, “Meslek mensuplarının vergi denetimi ve müşavirlik hizmetleri hariç olmak üzere; kurum, kuruluş ve her türlü şirket ile organizasyonun muhasebe kayıtları ve finansal tabloları üzerinde bağımsız denetim faaliyeti bu tebliğ düzenlenmektedir.”

İlk anlaşılan ister SPK mevzuatı gereği, ister EPDK mevzuatı gereği, ister BDDK mevzuatı gereği, ister diğer kurumların mevzuatı gereği, ister TTK hükümleri gereği, ister firmaların kendi isteği ile artık Türkiye’de kim bağımsız denetim yapacaksa bu tebliğ hükümlerine göre yapacak.

Ve bu denetimi yapabilmek için daha önce SPK’dan bağımsız denetim lisansı almamış iseniz, ne YMM ruhsatı, ne SMMM ruhsatı ne başka bir lisans yeterli değil bu tebliğin içinde düzenlenen ve TÜRMOB tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekiyor.

Bugün için bu konu ile ilgili iki başlılık oluştu çünkü SPK’nın lisanslama tebliğleri halen yürürlülükte ve önümüzdeki günlerde sınav yapacak, ancak en kısa zamanda SPK’nun daha önce muhasebe standartlarında olduğu gibi kendi düzenlemelerini kaldırarak yapılan düzenlemelere uyum sağlaması bekleniyor.

BDDK’nun şu andaki mevcut düzenlemeleri zaten TÜRMOB’u tanıyor. SPK’da bu tanımayı gerçekleştirdiğinde muhasebe standartlarındaki çok başlılık düzelmesinden sonra denetim standartlarındaki çok başlılık ta ortadan kalkmış olacak.

Gerek ulusal gerek uluslararası toplantılarda konuşmacıların çok sık kullandığı bir tespit artık ciddi ciddi vücüt bulmaya başladı. Muhasebe mesleğinde geçmiş 50 yıl ve gelecek 50 yılda muhasebeci olunacak en doğru zaman şimdi çünkü meslek her yönüyle yeniden yazılıyor.

01 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan resmi gazete’de adeta Türkiye’de muhasebe mesleğini yeniden yazdı.

Gençler bu günlerin yarattığı fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli, lisanslarını ve eğitimlerini en kısa zamanda tamamlayarak bu yeni ortamda yerini almalılar.

Meslek mensuplarını yine yeni sınavlar, yeni eğitimler, yeni öğretiler bekliyor ama bu sefer işin bir olumlu bir yanı var öğrenilenler angariyeler oldu bittiler değil, mesleğe değer kazandıran, mesleğin genel gelirini artırıcı konular olacak. Meslek mensupları da biran evvel bu değişimde yerlerini almalılar. Hak ettikleri değeri, hak ettikleri kazancı elde etmeliler.

0

About author

Related items

/ You may check this items as well

Bilançolardaki Kur Farkı Sorunun Çaresi Var mı?

Bazı tarihler var mesleki kariyerimizde unutulmaz...

Devamını Oku..

Af Kanunlarının Bağımsız Denetçilere Oluşturdukları Riskler

Bazı tarihler var mesleki kariyerimizde unutulmaz...

Devamını Oku..

Genel Kurullar Nisan Ayında Yapılabilir mi?

Bazı tarihler var mesleki kariyerimizde unutulmaz...

Devamını Oku..

There are 0 comments