Güncel Muhasebe
Bağımsız Denetim’de SPK ve EPDK Sorunsalı
20 Şubat 2013
0

Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen Bakanlar Kurulu Kararı 23.01.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. İlgili karara ilişkin değerlendirme ve açıklamalarımızı Ve Çıktı: Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Kimler? Başlıklı yazımızda okuyabilirsiniz.

Bakanlar Kurulu kararı bir çok sektör ve alanda ilk defa bağımsız denetime tabi olacak şirketler belirlerken başta iki önemli alan olmak üzere bazı alanlarda da kısıtlamaya gitmiş oldu. İlk önce iki önemli alanı değerlendirmeye alır isek;

SPK’ya göre Halka Açık Sayılan Şirketler

Bu gruptaki şirketlerin tamamı (Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile özel muafiyet verilenler dışında) Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliğlerine göre bağımsız denetime tabi.
Ancak Bakanlar Kurulu kararına bakıldığında bu grupta yer alan şirketlerin son iki yılda aktif büyüklüğü 15 Mio TL, Satış Hasılatı 20 Mio TL ve 50 çalışan kriterlerinden en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi.

EPDK’ya göre Elektrik Üretim Şirketleri

Bu grupta yer alan şirketlerin 100.000 Kwh ve üzeri üretim kapasitesine sahip şirketler, Toptan satış Lisansı sahibi şirketler Elektrik Piyasası Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerine göre bağımsız denetime tabi. Görüldüğü üzere şirketler gayri faal veya yatırım döneminde olsa dahi bu iki özeliğe sahip lisansları var ise bağımsız denetime tabi oluyorlar.

Ancak Bakanlar Kurulu kararına bakıldığında bu grupta yer alan şirketlerin son iki yılda aktif büyüklüğü 75 Mio TL, Satış Hasılatı 100 Mio TL ve 250 çalışan kriterlerinden en az ikisini sağlayanlar bağımsız denetime tabi.

Sonuç
Görüldüğü üzere bu iki grupta şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı konusunda özellikle bakanlar kurulunun belirledi kriterlerin altında kalan şirketler için bir belirsizlik var gibi gözüküyor. Ancak bizce böyle bir belirsizlik yok.

Çünkü basit bir mantıkta düşünürsek;

Bu şirketler 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’na göre de bağımsız denetime tabi değillerdi ve 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre de bağımsız denetime tabi değiller.

Bu şirketler eskiden de kendi piyasalarına özel çıkarılan Kanunlardan dolayı bağımsız denetime tabilerdi, hala da kendi piyasalarına özel çıkarılan kanunlardan dolayı bağımsız denetime tabiler.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından bir değişiklik yapılmadığı sürece bu şirketler ilgili kurul ve kurumlardan yetki alan bağımsız denetçilere denetimlerini yaptırmaya devam edeceklerdi.

Aynı Türkiye Futbol Federasyonu Lisans Yönetmeliği gereği bağımsız denetimden geçmek zorunda olan Süper Ligde mücadele eden Spor Kulüpleri, Turqualty Sisteminden destek alan şirketler, Tarım Bakanlığı tarafından Bağımsız Denetim zorunlu tutulan Tarım Birlikleri vb özel kanun ve düzenlemelerle bağımsız denetimi yaptırmak zorunda olan yüzlerce şirket gibi.

0

About author

Related items

/ You may check this items as well

Borçsuz Kulüpler DERHAL Borçlanın!

Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı Türk Tica...

Devamını Oku..

Bilançolardaki Kur Farkı Sorunun Çaresi Var mı?

Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı Türk Tica...

Devamını Oku..

Af Kanunlarının Bağımsız Denetçilere Oluşturdukları Riskler

Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı Türk Tica...

Devamını Oku..

There are 0 comments